Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Nowości

ornament
Zebra
zebra
Kruche kakaowe ciasteczko polane polewą.
O firmie Oferta Współpraca Kontakt

       

UWAGA! Ważne informacje dotyczące RODO.

Potwierdź, że zapoznałeś/aś się z naszą polityką prywatności i wyrażasz na nią zgodę. Polityka prywatności

Wyrażam zgodę

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Zakład Produkcyjno - Handlowy BARBARA Ewa Reimschussl z siedzibą w Koniuszowej 167 33-326 Mogilno, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, NIP 734-000-17-98, REGON 004419517

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO., dochodzenia uprawnień wynikających z umowy, wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur , dokumentów księgowych i handlowych,
marketingu bezpośredniego, weryfikacji wiarygodności płatniczej. Jeśli nie poda nam Pani/ Pan swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Panią/ Panem umowy. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Panią/ Pana o przekazanie nam dodatkowych Pani/ Pana danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty współpracujące z Administratorem, instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora oraz pracownicy i współpracownicy firmy lub tych podmiotów w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, wypłacalność, transakcje finansowe.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/ Pana.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz o sposobach ich realizacji lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt listowny pod wskazanym adresem e-mail zph_barbra@poczta.fm,  Tel:18/4405130 lub w siedzibie firmy.